امروزه یکی از پرینتر های پرکاربرد، جت پرینتر های دستی هستند که به نام جت پرینتر پرتابل نیز شناخته می‌شود. این نوع دستگاه توانایی چاپ روی هر سطح در شکل‌های مختلف را دارد.